Sadarbības politika

Mūsu darbība balstās ilgtspējā, atbildīgā uzņēmējdarbībā, godīgā konkurencē un likumībā.

Mēs esam uzņēmums, kas pamatdarbībā izmanto dabas resursus, tāpēc mēs šiem jautājumiem piešķiram īpašu nozīmi, par sadarbības partneriem un piegādātājiem izvēloties līdzīgi domājošus uzņēmumus, kuri cieņpilni un atbildīgi izturas pret darbu, vidi, tiesību aktiem un darbiniekiem.

Mežrūpniecības uzņēmumi

Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas apliecina savu iesaisti mežu ilgtspējas nodrošināšanā.

Augstu vērtēsim arī vides un citu resursu pārvaldības sistēmas sertifikācijas, piemēram, ISO 14001, ISO 50001 u. c.

Aizdomas par apzinātu vides postīšanu vai piesārņošanu, resursu pretlikumīgu ieguvi vai citām darbībām, kas apdraud meža ilgtspēju vai vides tīrību, var kļūt par iemeslu sadarbības atteikšanai vai pārtraukšanai.

Likumības un godīgas konkurences aspekti

Mēs tiecamies sadarboties ar uzņēmumiem, kuri tāpat kā mēs godīgi pilda normatīvo aktu, standartu un citu uzņēmuma darbību regulējošo dokumentu prasības, godīgi maksā nodokļus, godīgi raksturo izstrādājumus, neiesaistās un nosoda koruptīvas darbības.