Par mums

SIA Kurekss ir viena no lielākajām kokzāģētavām Latvijā. Uzņēmuma kokzāģētavu ieskauj plašākie Latvijas mežu masīvi. Tā atrodas Latvijas rietumu daļā, netālu no neaizsalstošās Ventspils ostas.

Latvijas meži ir viena no mūsu valsts bagātībām. Mūsu mērķis un misija ir ražot augstvērtīgus izstrādājumus — dažādu veidu konstrukciju materiālus, latas un dēļus —, lai palīdzētu veidot veselīgus un ilgtspējīgus mājokļus un vidi, vienlaikus izturoties pret šo dabas bagātību ar vislielāko cieņu. Turklāt, mūsu uzdevums ir pēc iespējas samazināt ogļskābās gāzes izplūdi, rūpēties par efektīvu vides resursu izmantošanu un saglabāt bioloģisko daudzveidību.

Uzņēmums atbalsta ilgtspējīgas mežsaimniecības politiku, tādēļ SIA Kurekss ir ieguvusi koksnes plūsmas uzraudzības FSC® (Forest Stewardship Council) izdotu sertifikātu „Chain of custody” FSC C006364, kā arī uztur atbilstību koksnes piegādes ķēdes standarta PEFC 2002:2020 (Programme for the Endorsement of Forest Certification) prasībām PEFC/12-31-002.

Iegūtais ISO 14001:2015 sertifikāts apliecina, ka SIA Kurekss ražošanas procesus veic atbilstoši vides pārvaldības sistēmas standartam.

SIA Kurekss ražošanai ir izstrādāti kvalitātes pārvaldības standarti, un ir iegūts sertifikāts atbilstoši starptautiskā standarta „Kvalitātes pārvaldības sistēmas” ISO 9001:2015 prasībām.

2020. gadā

uzņēmums veica vērienīgu rekonstrukciju ēvelēšanas iecirknī, uzstādot jaunu Weinig ēvelēšanas iekārtu Hydromat 4300 ar maksimālo padeves ātrumu 300 m minūtē un ātrām un mūsdienīgām iestatīšanas funkcijām, kas ļauj veikt ātru pāreju starp ražojumiem. Rekonstrukcijas gaitā tika uzstādīta Spanex skaidu nosūkšanas sistēma, kā arī uzlabotas iecirkņa līnijas un palīgiekārtas, tādējādi palielinot iecirkņa apstrādes jaudu.

Ir pārbūvēta zāģētavas zāģmateriālu kraušanas līnija, uzstādot automātisku starpliku likšanas sistēmu un aizvietojot 2 pakotājus ar 1, kas dod iespēju palielināt efektivitāti.

2019. gadā

uzstādīts jauns biomasas apkures katls Agro ar 10 MW jaudu, kas SIA Kurekss sniedz iespēju saražot zāģmateriālu žāvēšanai nepieciešamo siltumu ar vienu apkures iekārtu, būtiski samazinot izmešus, kā arī elektroenerģijas patēriņu (līdz pat 60 % gadā). Šie ražošanas procesa uzlabojumi tika veikti ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (250 000 eiro), kopējās projekta izmaksas bija 1 830 000 eiro. Projekta Nr. 4.1.1.0/18/A/004.

2018. gadā

SIA Kurekss iegādājās kokskaidu granulu ražošanas uzņēmumu Kurzemes granulas, lai stabilizētu ražošanas blakusproduktu (skaidu un šķeldu) realizāciju.

2017. gadā

uzņēmums iegādājās un palaida darbībā Valutec TC nepārtraukta darbības cikla žāvēšanas kameru. Šis ieguldījums ļāva palielināt žāvēšanas jaudu, rodot iespēju ātri žāvēt mazas zāģmateriālu partijas, tādējādi izvairoties no iespējamiem bojājumiem, kas rodas, uzglabājot nežāvētus zāģmateriālus.

2016. gadā

tika veikti vairāki uzlabojumi ēvelēšanas iecirknī, pilnveidojot materiālu kraušanas līniju: tā tika papildināta ar paku liftu, papildu paku stīpotāju, automātisko plēves aplikatoru un buntēšanas līniju. Šie uzlabojumi pavēra iespēju efektīvi ražot mazāka izmēra iepakojumus.

2015. gadā

tika pabeigta jaunas Springer baļķu šķirošanas līnijas izbūve. Līnija ir aprīkota ar 120 šķirošanas kabatām un Microtec šķirošanas sistēmu ar rentgena skeneri, radot iespēju šķirot zāģbaļķus pēc to kvalitātes parametriem, ko nav iespējams redzēt no ārienes.

2014. gadā

uzstādot Stavelse autoklāvu, bijušajā zāģētavas ēkā tika izveidots otrs impregnēšanas iecirknis, ar kura palīdzību bija iespējams dubultot impregnēšanas jaudu.

2013. gadā

SIA Kurekss saņēma 2012. gada Latvijas Meža nozares balvu “Zelta čiekurs” par inovatīvu uzņēmējdarbību.

2012. gadā

tika modernizētas ēvelēšanas iecirkņa līnijas, ievietojot tajās Weinig BKW lentzāģmašīnu zāģmateriālu šķelšanai biezumā vai platumā.

Šķirošanas iecirknis tika pilnveidots ar datorvadītu šķirošanas iekārtu Finscan un mehanizācijas līniju Hekotek. Šie uzlabojumi ļāva ievērojami palielināt ražību un paaugstināt kvalitātes noturību.

2011. gadā

tika uzstādīta jaunākās paaudzes HewSaw zāģēšanas iekārta SL250 Duo. Tās mūsdienīgā datorvadības sistēma ļauj ievērojami palielināt lietderīgo iznākumu, ražot ļoti specifiskus izstrādājumus, uzlabot ražotās produkcijas kvalitāti, kā arī palielināt ražīgumu līdz pat vairāk nekā 250 000 m3 zāģmateriālu gadā 1 iecirknī.

1995.–2010. gads.

Šis laiks tikai aizvadīts, uzņēmumam augot no zāģmateriālu eksportētāja līdz ražotājam un tālākās apstrādes izpildītājam. 1997. gadā tika nopirkta zāģētava, kuras teritorija gadu gaitā paplašināta un papildināta, lai 1998. gadā uzstādītu pirmās žāvēšanas kameras un apkures katlu, 2000. gadā pievienotu sauso materiālu šķirotavu un ēvelēšanas iecirkni, 2001. gadā palielinātu izstrādājumu pievienoto vērtību ar ķīmisko apstrādi, izveidojot impregnēšanas iecirkni, bet turpmākajos gados ik gadu ieguldītu līdzekļus ražošanas jaudas palielināšanā, gan pievienojot papildu iekārtas, gan mainot līdzšinējās pret jaudīgākām, gan 2007. gadā apstrādes veidiem pievienojot saaudzēšanu garumā.