Agro 10MW biomasas katla iekārtas nodošana ekspluatācijā

2018.gada 14.decembrī SIA Kurekss ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.1.1.0/18/A/004 “Katla iekārtu nomaiņa ražošanas procesa nodrošināšanai SIA Kurekss” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ražošanas procesā, nomainot trīs esošās katlu iekārtas pret vienu 10MW biomasas katla iekārtas sistēmu ar emisiju daļiņu elektrostatisko filtru un paredzot iespēju uzstādīt dūmgāzu kondensatoru.

Projekta rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas nodrošināšanai ražošanas procesā par 60%. Kopējais plānotais enerģijas ietaupījums ir 573.85 MWh gadā.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 830 000.00 EUR. Kopējais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms – 250 000.00 EUR.