SIA Kurekss tika izveidota 1995. gadā kā privāta kompānija ar ierobežotu atbildību. Kompānijas kokzāģētava atrodas Latvijas rietumu daļā, netālu no neaizsalstošas ostas Ventspilī, un to ietver lielākie Latvijas mežu masīvi. Kurekss atbalsta ilgtspējīgas mežsaimniecības politiku un ir ieguvis koksnes plūsmas uzraudzības sertifikātu ("chain of custody"), saskaņā ar FSC® (FSC C006364) metodēm un kritērijiem, kā arī uztur atbilstību PEFC 2002:2013 koksnes piegādes ķēdes standarta prasībām. Kurekss ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums un savu ražošanas procesu veic atbilstoši vides standartam ISO 14001:2004. Uzņēmums tiek vadīts atbilstoši labas pārvaldības principiem un ir sertificēts atbilstoši ISO 9001:2008.

2014. gada 25.jūlijā starp SIA „Kurekss” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums Nr. L-APV-14-0132 (projekts Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/061) par projekta „Zāģbaļķu kvalitātes šķirošanas līnija” īstenošanu (turpmāk tekstā - Projekts). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējā atbalsta summa ir 1 512 628.83 Euro.

2014. gadā esam noslēguši līgumu par jaunas zāģbaļķu šķirošanas līnijas iegādi no Austrijas firmas „SPRINGER”. Ir veikts avansa maksājums ražotājam 30% apmērā. Šobrīd notiek laukumu, pievadceļu un komunikāciju izbūves. Iekārtu izgatavošana ražotājrūpnīcā Austrijā ir pabeigta. To piegāde un montāža tiks uzsākta pēc 2015. gada 7 aprīļa. Projektu plānots pabeigt 2015. gadā.SIA „Kurekss” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, lai celtu  darbinieku kvalifikāciju nozarei svarīgās jomās.
Līgumu par projekta realizāciju LAĶĪFA noslēgusi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2011.gada 06.janvārī. Līguma numurs L APA-10-0025. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015.gada 01.jūnijam.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.